.

Pred venčanje:
On: Da! To! Konačno sam dočekao!
Ona: Hoćeš da idem?
On: Ne! Ni pomislio nisam na to!
Ona: Da li me voliš?
…On: Naravno!
Ona: Jesi li me kad prevario?
On: Ne! Zašto uopšte pitaš?
Ona: Da li me želiš poljubiti?
On: Još kako!
Ona: Da li me želiš udariti?
On: Nema šanse! Nisam takav čovek!
Ona: Mogu li ti verovati?
I sad, posle vencanja, pročitajte ovaj tekst od dole prema gore

Poslednjih 6 statusa
Uloguj se...
Tvitni.me - Vaš Tviter Imenik
Copyright © LBS-Team‏